Lai kontrolētu situāciju Jūsu objektā, ir pietiekami uzstādīt apsardzes sistēmu vai apsardzes — ugunsdrošības signalizāciju un trauksmes signāls par jebkuru notikumu Jūsu objektā, pa aizsargātiem saziņas kanāliem, nonāks SP Leģions Centrālājā apsardzes pultī.

Другие новости